Kelmės aklųjų ir silpnaregių centro susirinkimas

Rugpjūčio 18 d. vyko VŠĮ Kelmės rajono aklųjų ir silpnaregių centro ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas. Jame centro direktorė Janina Samušienė pateikė metinę ataskaitą.

Susirinkimui pirmininkavo buvęs ilgametis Seimo narys Edvardas Žakaris, dalyvavo Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos (LASS)  tarybos pirmininkas Sigitas Armonas, VŠĮ Šiaulių ir Taugarės regionų aklųjų centro direktorius  Alfonsas Navickis.

Centro direktorė Janina Samušienė vienbalsiai perrinkta ir toliau eiti dabartines pareigas. Taip pat buvo išrinkta ir LASS Kelmės rajono aklųjų ir silpnaregių centro taryba.

Susirinkime dalyvavęs Kelmės rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis pasveikino direktorę, pasidžiaugė šios įstaigos nuveiktais darbais. Sveikinimo žodį tarė ir savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Reda Každailienė ir Socialinių paslaugų centro direktorė Marytė Lencienė.