Socialinių paslaugų ir kokybės gerinimo programos projektas „Savarankiškumas – kelias į visuomenę“

Kelmės aklųjų ir silpnaregių centre šiuo metu yra vykdomas  Socialinių paslaugų ir kokybės gerinimo programos projektas  „Savarankiškumas – kelias į visuomenę“.

                      Gavus finansavimą, iš Kelmės rajono savivaldybės, centre vykdomos veiklos ugdančios regėjimo neįgaliųjų savarankiškumą.

                      Projekte gali dalyvauti didžiausią atskirtį turintys  ir kitose analogiškose veiklose nedalyvaujantys regėjimo,   kitą ar kompleksinę negalią turintys asmenys, jų šeimos nariai.

VšĮ KELMĖS AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ CENTRO

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS IR KOKYBĖS GERINIMO PROGRAMOS  PROJEKTO

 „SAVARANKIŠKUMAS – KELIAS Į VISUOMENĘ“

DARBO GRAFIKAS 2018m.

             

Eil.

Nr.

Projekto veiklos pavadinimas Darbo valandos Atsakingas už projekto vykdymą
1. Spec. priemonių pristatymas į centrą Paskutinį mėnesio penktadienį 17-21 val. Projekto vadovė Janina Samušienė
2. Poreikių gyv. vietoje nustatymas, priemonių užsakymas, mokymas jomis naudotis. Garsinių knygų pristatymas. Pirmadieniais 17-20 val. Projekto vadovė Janina Samušienė
3. Socialinių ir specialių paslaugų teikimas gyvenamojoje vietoje, kuriant saugią aplinką (pagal poreikį). Antradieniais 17-20 val.

Trečiadieniais 17-20 val.

Projekto vadovė Janina Samušienė
4. Transporto organizavimas ir pavėžėjimas (į centrą, gydymo įstaigas ir kt.). Pagal poreikį. Projekto vadovė Janina Samušienė
5. Projekto lėšų administravimas, finansinių ataskaitų rengimas Pirmadieniais 11-12 val. Projekto finansininkas Alvidas Lekavičius
6. Bibliotekėlės paslaugų teikimas, patalpų paruošimas veikloms Antradieniais 8-12.30 val,

Trečiadieniais 8-12.30 val.

Projekto finansininkas Alvidas Lekavičius
7. Projekto dalyvių mokymas, repeticijos, instrumentų priežiūra Pirmadieniais 8.00-11.00 val.

Trečiadieniais 8.00-11.00 val.

Projekto vykdytojas Valdas Rutkūnas
8. Rezultato pristatymas, dalyvavimas kultūriniuose renginiuose Kartą per savaitę 1.5 val. Projekto vykdytojas Valdas Rutkūnas

 

Kelmės aklųjų ir silpnaregių centro susirinkimas

Rugpjūčio 18 d. vyko VŠĮ Kelmės rajono aklųjų ir silpnaregių centro ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas. Jame centro direktorė Janina Samušienė pateikė metinę ataskaitą.

Susirinkimui pirmininkavo buvęs ilgametis Seimo narys Edvardas Žakaris, dalyvavo Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos (LASS)  tarybos pirmininkas Sigitas Armonas, VŠĮ Šiaulių ir Taugarės regionų aklųjų centro direktorius  Alfonsas Navickis.

Centro direktorė Janina Samušienė vienbalsiai perrinkta ir toliau eiti dabartines pareigas. Taip pat buvo išrinkta ir LASS Kelmės rajono aklųjų ir silpnaregių centro taryba.

Susirinkime dalyvavęs Kelmės rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis pasveikino direktorę, pasidžiaugė šios įstaigos nuveiktais darbais. Sveikinimo žodį tarė ir savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Reda Každailienė ir Socialinių paslaugų centro direktorė Marytė Lencienė.